ดูหนังราคาราคาพิเศษเริ่มต้น 80 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโปรโมชัน
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง หลวงพี่ กะ อีปอบ ผ่านช่องทาง SF Cinema Application กรอก Code “SF80” ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาพิเศษเริ่มต้น 80 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา  (เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat , Premium Seat และ Prime Seat) 

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 
•  ลูกค้ากรอก Code “SF80” รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ร่วมรายการในราคาพิเศษ
•  สามารถกรอกโค้ดเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ครั้ง ต่อการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง   
•  สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทาง SF Cinema Application เท่านั้น
•  สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat , Premium Seat และ Prime Seat
•  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดต่าง ๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่น ๆ ได้ 
•  ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
•  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย (ยกเว้นสาขา Emprive' Cineclub)