Doraemon The Movie : Nobita's New Dinosaur Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชัน
สินค้าโปรโมชั่น :  Doraemon The Movie : Nobita's New Dinosaur Combo Set
ประกอบด้วย :  ป๊อบคอร์น ขนาด 64 Oz. 1 ถัง + น้ำอัดลม ขนาด 22 Oz. 1 แก้ว   ราคาชุดละ 319 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub