Tom & Jerry Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชั่น :  Tom & Jerry Combo Set
ประกอบด้วย  : น้ำอัดลม ขนาด  32 Oz.  1 แก้ว + ป๊อบคอร์น ขนาด 85 Oz. 1 ถัง ราคาชุดละ 309 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา และโลตัส สัตหีบ)