SF x Coke #ความสุขที่คู่กัน

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดกิจกรรม
โรงภาพยนตร์เอส เอฟ มอบของขวัญเทศกาลแห่งความรักให้กับสมาชิก SF+ ในกิจกรรม SF x Coke #ความสุขที่คู่กัน เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทาง SF Cinema Application และ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ลุ้นรับตั๋วหนังฟรีทันทีและของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย โดยรายละเอียดรางวัล มีดังนี้

 • บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง  จำนวน 2,000 รางวัล
 • บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อราคาปกติ 1 ที่นั่ง  จำนวน 5,000 รางวัล
 • ฟรี Popcorn L 1 กล่อง จำนวน 5,000 รางวัล
 • ฟรี Popcorn M 1 กล่อง จำนวน 5,000 รางวัล
 • ฟรี น้ำอัดลม 44 ออนซ์ 1 แก้ว จำนวน 5,000 รางวัล
 • ฟรี น้ำอัดลม 44 ออนซ์ 1 แก้ว เมื่อซื้อน้ำอัดลม 44 ออนซ์ราคาปกติ 1 แก้ว จำนวน 10,000 รางวัล
 • ส่วนลด 50 บาท ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง จำนวน 5,000 รางวัล
 • ส่วนลด 50 บาทในการซื้อ Combo 1 ชุด  จำนวน 5,000 รางวัล (เฉพาะ 2 for u , Sausage Combo , Extra Sausage Combo)                                                                      
 • ส่วนลด 30 บาท ในการซื้อน้ำอัดลม 44 ออนซ์ 1 แก้ว จำนวน 5,000 รางวัล
 • ส่วนลด 30 บาท ในการซื้อป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง จำนวน 5,000 รางวัล

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

 • ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ SF CINEMA เรื่องใดรอบไดก็ได้ ผ่านช่องทาง SF Cinema Application และ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
 • เมื่อทำการเลือกที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อย ระบบจะทำการโชว์ของขวัญขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
 • กดปุ่ม GET FREE GIFT เพื่อทำการเปิดของขวัญ
 • ระบบจะทำการสุ่มของรางวัลโดยอัตโนมัติ
 • กดปุ่ม CONFIRM (ยืนยัน) เพื่อรับของรางวัล โดยของรางวัลจะถูกเติมเข้าระบบ SF+ ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลารับสิทธิ์ของรางวัล
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ผ่านทาง SF Cinema Application

 1. สำหรับสมาชิก SF+ ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทาง SF Cinema Application
 2. สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ SF Cinema Application เท่านั้น
 3. จำกัด 1 สิทธิ์การเล่นเกม / การซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ครั้ง
 4. สามารถรับสิทธิ์เล่นเกมได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
 5. สามารถแลกรับของรางวัลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564
 6. สามารถรับสิทธิ์ของรางวัลได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)
 7. สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้        
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ผ่านช่องทางตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์

 1. สำหรับสมาชิก SF+ ต้องซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ
 2. สำหรับสมาชิก SF+ ลุ้นรางวัลบนจอแสดงของตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติทันที เมื่อทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เสร็จสิ้น
 3. สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติของโรงภาพยนตร์ เท่านั้น
 4. จำกัด 1 สิทธิ์การเล่นเกม / การซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ครั้ง
 5. สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
 6. สามารถแลกรับของรางวัลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564
 7. สามารถรับสิทธิ์ของรางวัลได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)
 8. สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้        
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขรางวัล
1.ฟรี!  บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe Seat เท่านั้น จำนวน 2,000 รางวัล

 • สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe Seat เท่านั้น (สามารถ Upgrade ที่นั่งได้)
 • สามารถ Upgrade ที่นั่งได้ โดยเพิ่มส่วนต่างตามประเภทที่นั่ง (Premium Seat เพิ่ม 20 บาท/ที่นั่ง และ Prime Seat 50 บาท/ที่นั่ง)
 •  สิทธิ์นี้จะถูกเติมเข้าในบัตรสมาชิก SF+ โดยอัตโนมัติ
 • สิทธิ์นี้สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้เฉพาะช่องทาง www.sfcinemacity.com, SF CINEMA Application และตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ เท่านั้น
 • สามารถรับสิทธิ์ของรางวัลได้ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.ฟรี!  บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อราคาปกติ 1 ที่นั่ง ประเภท Deluxe Seat, Premium Seat และ Prime Seat จำนวน 5,000 รางวัล

 • สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อราคาปกติ 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe Seat, Premium Seat และ Prime Seat
 • สิทธิ์นี้จะถูกเติมเข้าในบัตรสมาชิก SF+ โดยอัตโนมัติ
 • สิทธิ์นี้สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้เฉพาะช่องทาง www.sfcinemacity.com, SF CINEMA Application , Kiosk เท่านั้น
 • สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)
 • สิทธิ์นี้สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ รอบเดียวกัน ที่นั่งติดกัน เท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.ฟรี!   Popcorn L 1 กล่อง จำนวน 5,000 รางวัล

 • สิทธิ์นี้สามารถแลกรับฟรี Popcorn L 1 กล่อง
 • สิทธิ์นี้จะถูกเติมเข้าในบัตรสมาชิก SF+ โดยอัตโนมัติ
 • สามารถแลกสิทธิ์ได้ที่ Concession โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.ฟรี!   Popcorn M 1 กล่อง จำนวน 5,000 รางวัล

 • สิทธิ์นี้สามารถแลกรับฟรี Popcorn M 1 กล่อง
 • สิทธิ์นี้จะถูกเติมเข้าในบัตรสมาชิก SF+ โดยอัตโนมัติ
 • สามารถแลกสิทธิ์ได้ที่ Concession โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ฟรี!  น้ำอัดลม 44 ออนซ์ 1 แก้ว จำนวน 5,000 รางวัล

 • สิทธิ์นี้สามารถแลกรับฟรี น้ำอัดลม 44 ออนซ์ 1 แก้ว
 • สิทธิ์นี้จะถูกเติมเข้าในบัตรสมาชิก SF+ โดยอัตโนมัติ
 • สามารถแลกสิทธิ์ได้ที่ Concession โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา(ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ และ โรบินสัน บ่อวิน)
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ฟรี!  น้ำอัดลม 44 ออนซ์ 1 แก้ว เมื่อซื้อน้ำอัดลม 44 ออนซ์ราคาปกติ 1 แก้ว จำนวน 10,000 รางวัล

 • สิทธิ์นี้สามารถแลกรับฟรี น้ำอัดลม 44 ออนซ์ 1 แก้ว เมื่อซื้อน้ำอัดลม 44 ออนซ์ราคาปกติ 1 แก้ว
 • สิทธิ์นี้จะถูกเติมเข้าในบัตรสมาชิก SF+ โดยอัตโนมัติ
 • สามารถแลกสิทธิ์ได้ที่ Concession โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา(ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ และ โรบินสัน บ่อวิน)
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.ฟรี!  ส่วนลด 50 บาท ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง จำนวน 5,000 รางวัล

 • สิทธิ์ส่วนลด 50 บาท ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe Seat, Premium Seat และ Prime Seat
 • สิทธิ์นี้จะถูกเติมเข้าในบัตรสมาชิก SF+ โดยอัตโนมัติ
 • สิทธิ์นี้สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้เฉพาะช่องทาง www.sfcinemacity.com, SF CINEMA Application , Kiosk เท่านั้น
 • สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.ฟรี!  ส่วนลด 50 บาทในการซื้อ Combo 1 ชุด (เฉพาะชุด 2 for u , Sausage Combo , Extra Sausage Combo ) จำนวน 5,000 รางวัล

 • สิทธิ์นี้สามารถแลกรับฟรี ส่วนลด 50 บาทในการซื้อ Combo 1 ชุด (เฉพาะชุด 2 for u , Sausage Combo , Extra Sausage Combo)
 • สิทธิ์นี้จะถูกเติมเข้าในบัตรสมาชิก SF+ โดยอัตโนมัติ
 • สามารถแลกสิทธิ์ได้ที่ Concession โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา(ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ และ โรบินสัน บ่อวิน)
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.ฟรี!  ส่วนลด 30 บาท ในการซื้อน้ำอัดลม 44 ออนซ์ 1 แก้ว จำนวน 5,000 รางวัล

 • สิทธิ์นี้สามารถแลกรับฟรี ส่วนลด 30 บาท ในการซื้อน้ำอัดลม 44 ออนซ์ 1 แก้ว
 • สิทธิ์นี้จะถูกเติมเข้าในบัตรสมาชิก SF+ โดยอัตโนมัติ
 • สามารถแลกสิทธิ์ได้ที่ Concession โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา(ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ และ โรบินสัน บ่อวิน)
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.ฟรี!  ส่วนลด 30 บาท ในการซื้อป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง จำนวน 5,000 รางวัล

 • สิทธิ์นี้สามารถแลกรับฟรี ส่วนลด 30 บาท ในการซื้อป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง
 • สิทธิ์นี้จะถูกเติมเข้าในบัตรสมาชิก SF+ โดยอัตโนมัติ
 • สามารถแลกสิทธิ์ได้ที่ Concession โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา(ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ และ โรบินสัน บ่อวิน)
 • สาขาเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมกิจกรรม                                                                      
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา