dtac Reward 2022

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
กิจกรรมที่ 1
ลูกค้าดีแทค Gold Member ขึ้นไป ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Premium 2D / Deluxe 2D  ในราคา 70 บาท

ลูกค้าดีแทคระดับ Gold Member และ Platinum BlueMember กดรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Premium 2D / Deluxe 2D ในราคา 70 บาท จำกัด 1 หมายเลข/สิทธิ์/เดือน

จำนวนสิทธิ์ : 100,000 ที่นั่ง (1 สิทธิ์ต่อ 1 ที่นั่ง)  ประเภท Premium Seat / Deluxe Seat ในระบบ Digital 2D จำกัดการใช้งานเดือนละ 8,333 สิทธิ์

กิจกรรมที่ 2
ลูกค้าดีแทค ระดับ Welcome Member ขึ้นไป ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 2D ในราคา 100 บาท
1.  ลูกค้าดีแทคระดับ Silver Member กดรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 2D ในราคา 100 บาท (จำกัด 1 หมายเลข/สิทธิ์/เดือน)
2.  ลูกค้าดีแทคระดับ Welcome Member / Silver Member / Gold Member และ Platinum Bluemember แลก Coins เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 2D ในราคา 100 บาท (ไม่จำกัดสิทธิ์ / หมายเลข / เดือน)

จำนวนสิทธิ์ : 150,000 ที่นั่ง (1 สิทธิ์ต่อ 1 ที่นั่ง) ประเภท Deluxe Seat ในระบบ Digital 2D จำกัดการใช้งานเดือนละ 12,500 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน    
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1. สำหรับลูกค้าที่มี dtac reward App สามารถกดรับสิทธิ์โดยเข้าไปใน dtac App หรือ กดรับสิทธิ์โดยสแกน QR Code ที่ Tent 
Card หน้าสาขา อย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นหน้าจอโทรศัพท์จะแสดงหน้า Redeem สิทธิ์ใน dtac App
2.  สำหรับลูกค้าที่ไม่มี dtac reward App สามารถกดรับสิทธิ์โดยสแกน QR Code ที่ Tent Card หน้าสาขา จากนั้นหน้าจอ
โทรศัพท์จะแสดงหน้า Redeem สิทธิ์ใน dtac Website

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงินและรายเดือน (เฉพาะลูกค้าดีแทคเติมเงินต้องมีอายุการใช้งาน 30 วันขึ้นไป)
2.  กิจกรรม Coins Campaign แลกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงิน และรายเดือนที่จดในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น และใช้งาน  ดีแทคแอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่น 9.8 ขึ้นไป
3.  กิจกรรมโปรโมชั่นกดรับสิทธิ์ผ่าน dtac reward App. เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาพิเศษ ( 70 บาท และ 100 บาท) สำหรับลูกค้าระดับ Silver Member ขึ้นไป สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ / ที่นั่ง / เดือน เท่านั้น    
4.  กิจกรรมโปรโมชั่นแลก Coins ผ่าน dtac reward App. เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 2D ในราคา 100 
บาท สำหรับลูกค้า dtac ระดับ Welcome Member ขึ้นไป สามารถรับสิทธิ์ได้ไม่จำกัด / หมายเลข / เดือน
5.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน หรือโอน Coins ในทุกกรณี หากลูกค้ามีการทำรายการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
6.  ลูกค้าดีแทคสามารถแลกรับสิทธิ์ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Emprive’ Cineclub
7.  ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง Box Office, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ Kiosk, www.sfcinemacity.com และ SF cinema Application
8.  ลูกค้าสามารถชำระเงินส่วนต่าง เพื่ออัพเกรดที่นั่งได้ โดยคิดตามฐานราคาของแต่ละสาขา ในวันที่เข้าใช้บริการ
9.  งดรับจากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
10.   ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
11.   ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
12.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub