เพียงกรอก Code  "SF80" เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์  "MORTAL KOMBAT" ในราคาพิเศษเริ่มต้น 80 บาท

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดโปรโมชัน
เพียงกรอก Code "SF80" เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ "MORTAL KOMBAT" ในราคาพิเศษเริ่มต้น 80 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา ผ่านช่องทาง Online (SF Cinema Application , www.sfcinema.com) เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat , Premium Seat , Prime Seat และ Executive Seat)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
·  ลูกค้ากรอก Code  “SF80”  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ร่วมกิจกรรม ในราคาพิเศษเริ่มต้น 80 บาท
·  สามารถกรอกโค้ดเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง ต่อการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง  
·  สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทาง Online (SF Cinema Application , www.sfcinema.com)  เท่านั้น
·  สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat , Premium Seat , Prime Seat และ Executive Seat
·  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดต่างๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆได้
·  ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
·  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย