Fast & Furious 9 Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชัน : Fast & Furious 9 Combo Set
ประกอบด้วย : ป๊อปคอร์น ขนาด 85 Oz. จำนวน 1 ถัง + Spinning Rim Lid Cup พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 32 Oz. 1 แก้ว ราคาชุดละ 299 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาจังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา, เดอะมอลล์ ท่าพระ และโลตัส สัตหีบ