สมาชิก SF+ รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจ บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง พร้อม Popcorn L 1 กล่อง และ น้ำอัดลม ขนาด 32oz. 1 แก้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
เอส เอฟ ขอต้อนรับการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง พิเศษสำหรับสมาชิก SF+ รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจ บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง พร้อม Popcorn L 1 กล่อง และน้ำอัดลม ขนาด 32oz. 1 แก้ว (Combo Set L) ในราคาพิเศษ 199 บาท จากราคาปกติ 470 บาท
ระยะเวลาใช้สิทธิ์ : ใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

เงื่อนไขโปรโมชัน
• จำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์ (Website/ Application) เท่านั้น
• จำกัดการซื้อ 2 สิทธิ์/ 1 สมาชิก เท่านั้น
• สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น
• สามารถใช้สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์และสิทธิ์ Popcorn และ น้ำอัดลมในแพ็กเกจได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
• สามารถใช้สิทธิ์รับบัตรชมภาพยนตร์ และสิทธิ์รับ Popcorn และ น้ำอัดลม ได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)
• สำหรับภาพยนตร์ Blockbuster เพิ่มส่วนต่าง 20 บาท
• สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat
• สามารถ Upgrade ที่นั่งได้ โดยเพิ่มส่วนต่างตามประเภทที่นั่ง (Premium Seat เพิ่ม 20 บาท/ ที่นั่ง จากราคาที่นั่ง Deluxe Seat และ Prime Seat 50 บาท/ ที่นั่ง จากราคาที่นั่ง Deluxe Seat)
• สามารถสะสม Reward จำนวนเรื่องการชมภาพยนตร์ของสมาชิก SF+ ได้
• บัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถจำหน่ายได้
• ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
• ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดต่างๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
• ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์รับบัตรชมภาพยนตร์, Popcorn และ น้ำอัดลมที่ยังคงเหลือ ในกรณีครบอายุการใช้งานตามเงื่อนไขกิจกรรม

ช่องทางการจัดจำหน่าย
จำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์ (Website/ Application) เท่านั้น