สมัคร SF+ โปรตาม Gen ในราคาพิเศษครึ่งราคา จากราคาปกติ

ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
ฉลองเปิดสาขาใหม่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า บิ๊กซี กระบี่ มอบความสุขให้กับลูกค้า สมาชิก SF+ รับสิทธิ์สมัครแพ็คเกจโปรตาม Gen ในราคาพิเศษครึ่งราคา จากราคาปกติ

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- สมาชิก SF+ รับสิทธิ์สมัครแพ็คเกจโปรตาม Gen ในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  เท่านั้น
- สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ Concierge (จุดรับสมัครบัตร SF+) โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า สาขา บิ๊กซี กระบี่ เท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ  ซีเนม่า สาขา บิ๊กซี กระบี่