Spider - Man : No Way Home Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชัน : Spider - Man : No Way Home Combo Set
ประกอบด้วย : ป๊อปคอร์น ขนาด 85 Oz. 1 ถัง + น้ำอัดลมขนาด 32 Oz. 1 แก้ว (มี 2 แบบให้เลือกสะสม) ราคาชุดละ 299 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub (ยกเว้นสาขา จังซีลอน ภูเก็ต และเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา)