บัตรสมาชิก SF+ Limited Edition ภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man : No Way Home

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
บัตรสมาชิก SF+ Limited Edition จากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man : No Way Home
จำนวนสิทธิ์ : 9,000 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

เงื่อนไขการสมัครบัตรสมาชิก SF+ Limited Edition
1. ลูกค้าสามารถสมัครบัตรสมาชิก SF+ Limited Edition พร้อมเปิดใช้งานบัตรได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา
> กรณีที่เป็นสมาชิก SF+ เดิมอยู่แล้ว กรุณาติดต่อพนักงานที่ Concierge เพื่อโอนข้อมูลสมาชิกเข้าบัตร SF+ Limited Edition ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา แทนบัตรสมาชิกเดิม โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตร 20 บาท
2. เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ SF+ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ www.sfcinema.com โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub