เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ "The King's Man" ผ่านช่องทางออนไลน์ ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ Voucher สูทสั่งตัด จาก Suitcube

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 12 มกราคม 2565
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
สิทธิพิเศษ สำหรับ สมาชิก SF+ เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ "The King's Man" ผ่านช่องทางออนไลน์ (www.sfcinema.com / SF Cinema Application) ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ Voucher สูทสั่งตัด จาก Suitcube จำนวน 20 รางวัล มูลค่า 6,000 บาท รวมมูลค่า 120,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 12 มกราคม 2565

เงื่อนไขการรับรางวัล
• ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล์ sfcinemapromotion@gmail.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
• ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล (เอกสารยืนยันการรับรางวัล) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
• ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ และบัตรสมาชิก SF+ ที่ใช้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน และ ข้อมูลของสมาชิก SF+ โดยตรวจสอบสิทธิ์ จาก SF Cinema Application
• กรณีของรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีจะต้องทำการโอนเงินภาษีของรางวัลจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลให้กับทางบริษัทฯ
• หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
• การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศผลรางวัล
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub