Cine Café นำเสนอ เครื่องดื่ม Thai Milk Tea (ชาไทย) ราคาแก้วละ 65 บาท

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดการจำหน่าย
Cine Café นำเสนอ เครื่องดื่ม Thai Milk Tea (ชาไทย) ราคาแก้วละ 65 บาท  

ระยะเวลาในการจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

สาขาที่จำหน่าย
Cine Café สาขา MBK Center ชั้น 7
Cine Café สาขา เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชั้น 4