เครื่องดื่มราคาพิเศษที่ Cine Café และ Cine Café Express

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2565

รายละเอียดการจำหน่าย

  1. Cine café  เครื่องดื่มเมนูร้อนและเย็นราคาเริ่มต้น 55 บาท 
    ยกเว้นเมนู Mocha , Latte , Spanish Latte , Cappuccino , Matcha Latte , Choco La La Late , Caramel Macchiato ราคา 65 บาท
  2. Cine café Express เครื่องดื่มเมนูร้อนและเย็นราคาเริ่มต้น 40 บาท  
    ยกเว้นเมนู Mocha , Latte , Cappuccino , Matcha Latte , Choco La La Late ราคา 50 บาท

ระยะเวลาในการจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2565  

สาขาที่จำหน่าย

  • Cine Café สาขา MBK Center ชั้น 7
  • Cine Café สาขา เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชั้น 4
  • Cine Café Express สาขา เซ็นทรัล อยุธยา ชั้น 2
  • Cine Café Express สาขา บิ๊กซี กระบี่ ชั้น 2