Fantastic Beasts Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชัน : Fantastic Beasts Combo Set
ประกอบด้วย : Metal Tin Box 125 Oz. จำนวน 1 ถัง + แก้วลายภาพยนตร์ ขนาด 44 Oz. จำนวน 1 แก้ว ราคา 350 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาจังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา และโลตัส สัตหีบ)