ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ทุก 2 ที่นั่ง รับทันที Postcard ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)
จำนวนสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขา

รายละเอียดโปรโมชัน
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ทุก 2 ที่นั่ง รับทันที Postcard ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์มูลค่า 59 บาท มีให้สะสมถึง 3 ลาย ดังนี้

  • แบบที่ 1 จำนวน 15,000 ชิ้น เริ่มแจกสัปดาห์ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
  • แบบที่ 2 จำนวน 9,000 ชิ้น เริ่มแจกสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
  • แบบที่ 3 จำนวน 9,000 ชิ้น เริ่มแจกสัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ระยะเวลาแจก Postcard
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)
วันที่ภาพยนตร์เข้าฉาย :  วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

เงื่อนไขโปรโมชัน

-  สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
-  สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการแลกรับของพรีเมียมอื่นๆ
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา