ป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ “Chessy Garlic รสชีสกระเทียม”   

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียด
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ นำเสนอ ป๊อปคอร์นรสชาติใหม่Chessy Garlic รสชีสกระเทียม”  

เริ่มจำหน่าย                                 
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา