บัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดของ SCB ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษที่นั่งละ 90 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
จำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน      
บัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดของ SCB ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษที่นั่งละ 90 บาท
 
ระยะเวลาโปรโมชัน          
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เงื่อนไขโปรโมชัน      
•    สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ (Deluxe) ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติ หรือดิจิตอล (2D) 1 ที่นั่งราคาพิเศษเพียง 90 บาท ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  ณ  โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทุกสาขา หรือ แอพพลิเคชั่น SF Cinema ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
•    ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
•    สงวนสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / บัตร / เดือน  จำกัดสิทธิ์รวม 8,600 ที่นั่ง / รวมทุกโรงภาพยนตร์ / เดือน
•    สำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท หมายเลขหน้าบัตร 5577 55XX
•    กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่มีแอปพลิเคชั่น SF Cinema ผู้ถือบัตรต้องดาวน์โหลดเพื่อใช้บริการ สมัครสมาชิก และลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) ก่อนทำรายการ โดยหลังจากเลือกภาพยนตร์และรอบชมภาพยนตร์เรียบร้อย ต้องกดปุ่มเพิ่มโปรโมชั่น / บัตรส่วนลด เลือก Tab “Bank” จากนั้นเลือก “SCB Debit 90 บาท” และระบุหมายเลขหน้าบัตรลงในช่อง “ใส่รหัสโปรโมชั่น”
•    กรณีลูกค้าต้องการอัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium และที่นั่ง Prime ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างให้แก่โรงภาพยนตร์ 
•    กรณีลูกค้าต้องการเข้าชมภายนตร์ ประเภท Mega Blockbuster ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากราคาฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์โดยตรง  โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์นั่นๆ เริ่มต้นที่ 20 บาท ตามแต่ละประเภทที่นั่ง
•    ลูกค้าต้องใช้สิทธิ์ในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
•    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
•    ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารฯ และ SF Cinema ได้
•    SF Cinema และ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ SF Cinema เป็นที่สุด
•    กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สื่ออื่นๆ ของธนาคาร
•    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub