AIS Point แลกรับส่วนลดเครื่องดื่ม/ป๊อบคอร์น/คอมโบเซ็ต

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโปรโมชัน     
AIS Point แลกรับส่วนลดเครื่องดื่ม/ป๊อบคอร์น/คอมโบเซ็ต

จำนวนสิทธิ์        

  • สิทธิ์การใช้ 50 พอยท์ แลกส่วนลด 50 บาท   (จำนวนจำกัด 3,200 สิทธิ์/เดือน (รวมทั้งสิ้น 38,400 สิทธิ์))
  • สิทธิ์การใช้ 80 พอยท์ แลกส่วนลด 80 บาท (จำนวนจำกัด 4,800 สิทธิ์/เดือน  (รวมทั้งสิ้น 57,600 สิทธิ์))


ระยะเวลาโปรโมชัน                 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.    ลูกค้า AIS ใช้ 50 คะแนน หรือ 80 คะแนน แลกรับส่วนลดเครื่องดื่ม/ป๊อบคอร์น/คอมโบเซ็ต

  • สิทธิ์การใช้  50 พอยท์ แลกส่วนลด 50 บาท
  • สิทธิ์การใช้  80 พอยท์ แลกส่วนลด 80 บาท

2.    การใช้ 50 พอยท์ จำนวนจำกัด 3,200 สิทธิ์/เดือน และการใช้ 80 พอยท์ จำนวนจำกัด 4,800 สิทธิ์/เดือน
3.    สิทธิ์การใช้  50 พอยท์ แลกส่วนลด 50 บาท สามารถใช้ได้กับเครื่องดื่มขนาด 32 OZ. หรือ ป๊อปคอร์น ขนาด 64 OZ. ขึ้นไป หรือคอมโบเซ็ต ดังนี้ 2 FOR U COMBO SET, EXTRA SAUSAGE COMBO SET, SAUSAGE COMBO SET
4.    สิทธิ์การใช้ 80 พอยท์ แลกส่วนลด 80 บาท สามารถใช้ได้กับคอมโบเซ็ต ดังนี้ 2 FOR U COMBO SET, EXTRA SAUSAGE COMBO SET, SAUSAGE COMBO SET
5.    ลูกค้าต้องนำโทรศัพท์สแกน QR CODEที่ตู้ DIGITAL PROMOTION และแสดงรหัสตอบกลับเพื่อรับสิทธิ์ที่
จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น และไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์
6.    สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายบุคคลเท่านั้น
7.    สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า AIS ที่รับสิทธิ์แลก AIS POINT ผ่านแอปทาง myAIS เท่านั้น
8.    ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดร่วมกับอาหาร และเครื่องดื่มอื่น ๆ อาทิ ลูกอม, ขนม, เครื่องดื่มในตู้แช่ได้
9.    สมัครสะสมหรือเช็กคะแนน กด *550# โทรออก ฟรี

สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ( ยกเว้น  Emprive’ Cineclub )