ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Jujutsu Kaisen 0 The Movie” ทุก 2 ที่นั่ง รับทันทีของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์

ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)
จำนวนสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขา

รายละเอียดโปรโมชัน
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Jujutsu Kaisen 0 The Movie” ทุก 2 ที่นั่ง (ทุกช่องทางการจำหน่าย) รับทันทีของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 1 ชิ้น มีให้สะสมถึง 4 ประเภท จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,000 ชิ้น เงื่อนไขการแจกแต่ละสัปดาห์

•    แบบที่ 1 Blind Card จำนวน 3,000 ใบ (มูลค่า 119 บาท)
เริ่มแจกสัปดาห์ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565)
•    แบบที่ 2 Blind Card จำนวน 2,000 ใบ (มูลค่า 119 บาท)
เริ่มแจกสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565)
•    แบบที่ 3 Special Card จำนวน 1,000 ใบ (มูลค่า 200 บาท)
เริ่มแจกสัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2565)
•    แบบที่ 4 Memorial Card จำนวน 1,000 ใบ (มูลค่า 200 บาท)
เริ่มแจกสัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)
วันที่ภาพยนตร์เข้าฉาย : วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขการรับของพรีเมียม

  • จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Jujutsu Kaisen 0 The Movie” ทุก 2 ที่นั่ง (ทุกช่องทางการจำหน่าย) ที่ทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
  • ลูกค้าจะต้องนำบัตรชมภาพยนตร์แสดงที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ จุดบริการลูกค้า (ตามกำหนดของแต่ละสาขา) เพื่อแลกรับของพรีเมียม สำหรับลูกค้าที่ทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องทำการปริ้นท์บัตรชมภาพยนตร์เพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว
  • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • สงวนสิทธิ์การแลกรับของพรีเมียม ณ สาขาที่ระบุบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน เท่านั้น
  • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการแลกรับของพรีเมี่ยมอื่นๆ ได้
  • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ

  • โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาในกรุงเทพฯ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ และ เซ็นทรัล รามอินทรา)
  • โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาต่างจังหวัด ได้แก่ สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล ชลบุรี, เซ็นทรัล ขอนแก่น, เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี, เมญ่า เชียงใหม่, เซ็นทรัล ศาลายา, โคลีเซี่ยม สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช, เทอมินอล 21 โคราช  และ เซ็นทรัล นครราชสีมา)