Thor : Love and Thunder Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป - จนกว่าสินค้าจะหมด
จำนวนสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขา

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชัน : Thor : Love and Thunder Combo Set มี 2 ชุด ให้เลือกสะสม ดังนี้

  1. Mjolnir Set
    ประกอบด้วย Popcorn Container 85 Oz. 1 ชิ้น พร้อม แก้วลายภาพยนตร์ ขนาด 32 Oz. จำนวน 1 แก้ว ราคา 490 บาท/ชุด   
  2. Topper Set
    ประกอบด้วย Popcorn 85 Oz. จำนวน 1 ถัง (ลาย Corporate) พร้อม แก้ว Topper ลายภาพยนตร์ ขนาด 32 Oz. จำนวน 1 แก้ว (มี 2 แบบให้เลือกสะสม) ราคา 300 บาท/ชุด 

ระยะเวลาจัดจำหน่าย

  • Mjolnir Set - จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป - จนกว่าสินค้าจะหมด
  • Topper Set - จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป - จนกว่าสินค้าจะหมด


สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา