ป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ "Sour Cream & Onion รสหอมซาวร์ครีม"

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียด
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ นำเสนอ ป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ "Sour Cream & Onion รสหอมซาวร์ครีม"

เริ่มจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา