สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกบัตรกดเงินสด KASHJOY EASY CARD แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ DELUXE SEAT ในระบบ 2D 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโปรโมชัน
สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกบัตรกดเงินสด KASHJOY EASY CARD แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ DELUXE SEAT ในระบบ 2D 1 ที่นั่ง
จำนวนสิทธิ์ : จำกัดสิทธิ์ 500 สิทธิ์ / เดือน และจำกัดสิทธิ์ 1 ที่นั่ง/บัตร/เดือน

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกบัตรกดเงินสด KASHJOY EASY CARD แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ DELUXE SEAT ในระบบ 2D 1 ที่นั่ง
2. จำกัดสิทธิ์ 500 สิทธิ์ / เดือน
3. จำกัดสิทธิ์ 1 ที่นั่ง/บัตร/เดือน
4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา EMPRIVE’ CINECLUB)
6. สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
7. สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ในระบบ Digital 2D ที่นั่ง DELUXE SEAT สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรด เป็นที่นั่ง PREMIUM และ PRIME และระบบ 3D ได้  โดยทางลูกค้าจะต้องเพิ่มส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ตามฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง
8. กรณีลูกค้าต้องการเข้าชมภายนตร์ ประเภท MEGA BLOCKBUSTER ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากราคาฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์โดยตรง  โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub