บัตรเครดิต SCB ใช้คะแนน 1,400 คะแนน แลกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2565  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโปรโมชัน              
บัตรเครดิต SCB ใช้คะแนน 1,400 คะแนน แลกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง 
จำนวนสิทธิ์ : จำนวน 4,580 สิทธิ์ ตลอดรายการ 

ระยะเวลาโปรโมชัน  
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
     
เงื่อนไขโปรโมชัน  
1.    สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS 1,400 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภท DELUXE 1 ที่นั่ง (จำกัด 4,580 สิทธิ์/ตลอดรายการ) 
2.    สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ ยกเว้นสาขา Emprive’ Cineclub   
3.    สิทธิ์ของ Promotion SCB reward สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ในระบบ Digital 2D ที่นั่ง Deluxe Seat โดยสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรด เป็นที่นั่ง Premium และ Prime  ได้
4.    ทั้งนี้ ยกเว้นบัตรเครดิต เอสซีบี แฟมิลี่ พลัส และ บัตรนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 
5.    ไม่จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ต่อท่าน ตลอดรายการ 
6.    สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษนี้ ณ จุดจำหน่ายบัตรของโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการในระยะเวลาที่กำหนด โดยลูกค้าต้องใช้สิทธิ์ในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
7.    ทั้งนี้ รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารและ เอส เอฟ ได้ 
8.    คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (POINT ADVANCE) ได้  กรณีการแลกคะแนน หากทางธนาคาร ตรวจสอบแล้ว คะแนนสะสมของลูกค้ามีน้อยกว่ายอดที่ชำระค่าบัตร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการแลกคะแนน
9.    สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
10.  ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตร มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ทั้งนี้ ธนาคาร สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตร มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 

สาขาที่ร่วมรายการ        
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Emprive' Cineclub