ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม  2565

รายละเอียดโปรโมชัน
ลูกค้าสมาชิก SF+ ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง "Bullet Train" ผ่านช่องทางออนไลน์ (www.sfcinema.com / SF Cinema Application) ทุก 2 ที่นั่ง มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรรับประทานอาหาร จาก Shinkanzen Sushi มูลค่า 500 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
*บัตรรับประทานอาหารมีอายุ 3 เดือน


ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  (วันที่ 7 กันยายน 2565)
รายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับบัตรรับประทานอาหาร จาก Shinkanzen Sushi มูลค่า 500 บาท จำนวน 200 รางวัล

1 . PattaraXXX WannabumpXXX 101 . TherdXXX SoonthornsaXXX
2 . ChayaXXX WassanachotiXXX 102 . JirapXXX LimompXXX
3 . PhanutXXX PhirathawornXXX 103 . นฤทXXX อัครเมธีพัXXX
4 . SupaXXX ChangXXX 104 . PongXXX PengrXXX
5 . MaXXX PhromsampXXX 105 . TuXXX KladwXXX
6 . PimpiXXX PhenphrueksaXXX 106 . PoomiXXX ViboonkullasXXX
7 . KwanetXXX WitXXX 107 . PiyaXXX NimmanhaeXXX
8 . ApisXXX DardzinXXX 108 . PeeraXXX ThoumpratXXX
9 . PeechXXX UdomkXXX 109 . XXX thabpentXXX
10 . NiruttinXXX บุญXXX 110 . ChatchaXXX ChokthanamaXXX
11 . NatapXXX OngcXXX 111 . ThanyaXXX ChantaroXXX
12 . NiruttinXXX PongpilasXXX 112 . DeXXX PumanoXXX
13 . NatapXXX ChaivikXXX 113 . ภัทXXX ปานชXXX
14 . JiratchXXX SukaXXX 114 . NonthaXXX IntharaXXX
15 . JarupXXX ChotipongpXXX 115 . PhantakXXX KaewXXX
16 . JataXXX DaroontXXX 116 . TharapXXX PisitivitayaXXX
17 . NathasatXXX PhanlikitarpXXX 117 . PhaXXX HiranpratXXX
18 . NutnaXXX SangnapabowXXX 118 . PattamapXXX DowruXXX
19 . JirapXXX XXX 119 . TeerasXXX TeerasXXX
20 . OraXXX BuapXXX 120 . SukiXXX chansaridcXXX
21 . WiranchXXX MahitthimahawXXX 121 . KunlatXXX ThongXXX
22 . ChagaphXXX KaewpraXXX 122 . chayamXXX jaruvisitXXX
23 . WirXXX CharoenprasertXXX 123 . KanyakXXX NgeonXXX
24 . RutchakXXX SuksuwannathXXX 124 . KirtsapXXX ButXXX
25 . IssXXX WatcharakeeXXX 125 . TitiXXX KonXXX
26 . NuttaXXX PetchXXX 126 . SombXXX TippakongmongXXX
27 . BriXXX UtchawaXXX 127 . jiraprXXX kullavanijXXX
28 . SutaXXX KhowbunyaraXXX 128 . WalaiXXX SaraXXX
29 . JitXXX HutasiXXX 129 . SuphapXXX ChaiyadhiXXX
30 . KamonXXX BudhwongsoXXX 130 . BhummiXXX LaoprapassXXX
31 . HaritXXX KawratanampXXX 131 . ChayaphXXX SinlapaphaiXXX
32 . SomlXXX CharoenchusXXX 132 . NiXXX SakunsuksXXX
33 . RattanaXXX SomtXXX 133 . PoomiXXX RaiaXXX
34 . PXXX NarXXX 134 . SitticXXX JarXXX
35 . NitiXXX NualpaXXX 135 . nitipXXX pruchyaniXXX
36 . WaXXX TangmanokulXXX 136 . ThanaXXX Sae-nXXX
37 . ดิษฐพXXX ธ.เชียงXXX 137 . ChaXXX PanitisopXXX
38 . SoraXXX TachaplalXXX 138 . WatcharapXXX MuenkXXX
39 . TeeraXXX ThanakornpaiXXX 139 . PhoowaXXX SrimongXXX
40 . PongpitsXXX PuXXX 140 . WaesXXX AhXXX
41 . ParXXX ChavasirikultXXX 141 . PorntXXX PaitXXX
42 . PradXXX BhaXXX 142 . KritXXX SuXXX
43 . RatchaXXX PrakhamXXX 143 . OraXXX MiadprakXXX
44 . สุภักXXX อภิธนวิXXX 144 . SirivaraXXX KhamXXX
45 . KodchapXXX SaechXXX 145 . VorapXXX BuXXX
46 . TanaXXX VeasarattragXXX 146 . PiyapXXX KingpXXX
47 . ณัXXX PhatcXXX 147 . PattaraXXX VoraphanpiXXX
48 . SirapXXX CXXX 148 . naronXXX lertpornchailmongXXX
49 . CholaXXX BunXXX 149 . PanisakXXX ThongXXX
50 . ChatruXXX SukhachXXX 150 . AnaXXX PhrmkXXX
51 . SaowaXXX SinghaXXX 151 . PhuXXX PanitkaXXX
52 . NutthaXXX JariangrojXXX 152 . NAXXX PROMMUXXX
53 . SutXXX KongcharXXX 153 . WiranchXXX PhaenpaosoXXX
54 . WisaXXX SaengbunjXXX 154 . PhenXXX LaohaviXXX
55 . PanupXXX VattanaXXX 155 . ChoreXXX InthXXX
56 . NoXXX VansornXXX 156 . ApakXXX SarutiumpXXX
57 . TeeracXXX RatanaswetXXX 157 . YupaXXX LertrattanapanXXX
58 . SutXXX RattanatayathikXXX 158 . EkkhaXXX SuwannaXXX
59 . SongkXXX ThonXXX 159 . NachaXXX WaipoXXX
60 . PhakkhapXXX KansopXXX 160 . ThaninaXXX KimXXX
61 . NarucXXX NinXXX 161 . YuthakXXX KamolveXXX
62 . JiratchXXX ChaipXXX 162 . SaraXXX KamyinXXX
63 . KriXXX JitrakbumrXXX 163 . PatumwaXXX PloyampXXX
64 . PantXXX BurakanjanaXXX 164 . CharubXXX ChirasiriborncXXX
65 . ChawannXXX BoonnacXXX 165 . RujXXX ChaowaXXX
66 . KolaXXX PaopatimakXXX 166 . KittipXXX HambanXXX
67 . MedhaXXX KitiXXX 167 . PanisXXX SuntiXXX
68 . TuXXX PlangsXXX 168 . SUPALXXX ASAVAPAIBXXX
69 . SupakXXX Sae-tXXX 169 . AtthasXXX ThamcharXXX
70 . RattanXXX YaemketsukXXX 170 . SoraXXX PhonwonXXX
71 . PhatthanaphXXX SunthonkamchanphaXXX 171 . TeeraXXX SuevXXX
72 . NasnaXXX ChaiyaXXX 172 . WatchXXX KanjanavaXXX
73 . KawinXXX PojdechahiXXX 173 . จตุรฤทXXX ขาวกระจXXX
74 . PimolXXX JongsubXXX 174 . PakkaXXX SuriwXXX
75 . AnaXXX AnukXXX 175 . TeerawXXX SanphipXXX
76 . AttaXXX KanjanapongpXXX 176 . NatthaXXX SuwannakXXX
77 . PannaXXX PhongauXXX 177 . ArXXX VitoorapakXXX
78 . PongruXXX PhuangfXXX 178 . PhanXXX NXXX
79 . JiraXXX SupamitkiXXX 179 . NiXXX TanamXXX
80 . สิทธิพXXX ธรรมXXX 180 . ChayapXXX ChomXXX
81 . NipXXX ThaithiXXX 181 . ThamonXXX RiabXXX
82 . TheeraXXX SerearXXX 182 . PataXXX SayutXXX
83 . JarupXXX ChotipongpXXX 183 . SupaXXX KetwXXXkuXXX
84 . SaXXX DumronggittigXXX 184 . YongXXX VaneevoraXXX
85 . ArunXXX PhoXXX 185 . THIRAPXXX WANYAWXXX
86 . NasathaXXX NampXXX 186 . PatchXXX EaimtraXXX
87 . NonglXXX YooamXXX 187 . KanisXXX JanesatXXX
88 . JataXXX DaroontXXX 188 . TanongXXX AmnajniyomcXXX
89 . RuteeraXXX RuteeraXXX 189 . VaraXXX WudhipXXX
90 . inXXX leowrakwXXX 190 . เXXX ส่งทานินXXX
91 . PhatcharawaXXX WongsuXXX 191 . SomXXX VantanavijXXX
92 . PuwaXXX SricharXXX 192 . CharkXXX KookitwatXXX
93 . NuttaXXX YoadjarXXX 193 . ChatXXX PoopatXXX
94 . MuankXXX UdomsinXXX 194 . NitchaXXX SuksaXXX
95 . NutnaXXX NakkXXX 195 . PongsakXXX TanupatrasaXXX
96 . VipapXXX LeelathanamongXXX 196 . SukaXXX SirisaXXX
97 . SukXXX ItarasXXX 197 . AreelertthanaXXX AreelertthanaXXX
98 . PatchXXX NetsuXXX 198 . ChatchaXXX ChunaXXX
99 . ThaXXX NirundXXX 199 . RuangsXXX SaipraXXX
100 . KaniXXX DumnernsaXXX 200 . satXXX limwattanapbXXX
               

เงื่อนไขการรับของรางวัล

-    ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล์ promotion@sfcinema.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และสาขาที่สะดวกรับของรางวัล
-    ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
-    ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ และบัตรสมาชิก SF+ ที่ใช้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
-    ผู้โชคดีต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์ Bullet Train เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล กรณีซื้อบัตรผ่านช่องทาง Online สามารถแสดงภาพหน้าจอประวัติการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Bullet Train 
-    ขอสงวนสิทธิ์งดรับภาพบัตรชมภาพยนตร์ที่ได้จากการถ่ายภาพ หรือการบันทึกภาพหน้าจอ
-    ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน และ ข้อมูลของสมาชิก SF+ โดยตรวจสอบสิทธิ์ จาก SF Cinema Application
-    หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
-    การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ 
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ  เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล