One Piece Film : Red “ชุดพันธมิตรหมวกฟาง”

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป – จนกว่าสินค้าจะหมด
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

สินค้าโปรโมชัน
ชุด One Piece Film : Red “ชุดพันธมิตรหมวกฟาง” ราคา 390 บาท ประกอบด้วย

  • แก้วลายลิขสิทธิ์ One Piece Film : Red (ไม่มีน้ำ) ขนาด 22 Oz. จำนวน 1 ใบ
  • ถังป๊อปคอร์นลายลิขสิทธิ์  One Piece Film : Red (ไม่มีป๊อปคอร์น) ขนาด 85 Oz. จำนวน 1 ชิ้น
  • ป๊อบคอร์น ถุงฟอยล์ 60 g. จำนวน 1 ถุง
  • พวงกุญแจ ลายลิขสิทธิ์ มีทั้งหมด 4 แบบให้เลือกสะสม โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ 1 แบบเท่านั้น (จำนวน 1 ชิ้น)

*จำกัดสิทธิ์ การซื้อ 1 ชุด/คำสั่งซื้อเท่านั้น

ระยะเวลาการจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป – จนกว่าสินค้าจะหมด

ช่องทางจัดจำหน่าย
ลูกค้าสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ JD Central เท่านั้น