ป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ "Miso Soup - มิโซะซุป"

ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียด
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ นำเสนอ ป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ "Miso Soup - มิโซะซุป"

เริ่มจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา