เอส เอฟ และ โค้ก มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SF+ เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรีน้ำอัดลม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)
จำนวนสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขา

รายละเอียดโปรโมชัน
เอส เอฟ และ โค้ก มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SF+ เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ www.sfcinema.com หรือ Application SF Cinema) รับฟรีน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว  (1 สิทธิ์/สมาชิก จำกัดจำนวน 9,999 สิทธิ์)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•    สมาชิก SF+  ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์ www.sfcinema.com หรือ Application SF Cinema  ในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ 
•    จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 สมาชิก เท่านั้น
•    สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 9,999 สิทธิ์
•    สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่านั้น
•    สามารถใช้สิทธิ์แลกรับน้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น 
•    สามารถใช้สิทธิ์แลกรับได้ที่จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
•    สิทธิ์แลกรับน้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดต่างๆ หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
•    สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ