เปิดความซ่า Coke Can Marshmello's Limited Edition

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

สินค้าที่จัดจำหน่าย
Coke Can Marshmello's เครื่องดื่มรสชาติใหม่ Coke Can Marshmello's ราคาจำหน่าย 40 บาท

ระยะเวลาการจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ช่องทางจัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา