AIS ดูหนังราคาเพียง 120 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดโปรโมชัน
AIS ดูหนังราคาเพียง 120 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์         

  • ลูกค้าเอไอไอเอส  รับสิทธิ์ได้ 1 ที่นั่ง / เดือน
  • ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด  รับสิทธิ์ดูหนังที่นั่งละ 120 บาท 2 ที่นั่ง/เดือน (ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ 2 ครั้ง)

จำนวนสิทธิ์ : 75,000 ที่นั่ง/เดือน (ใช้ได้เฉพาะวันพฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ระยะเวลาโปรโมชัน    
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์
1.    สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ /1 เดือน 
       ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด 1 หมายเลข เซเรเนด รับสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / เดือน และลูกค้าเอไอเอส รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง / เดือน  
2.    สามารถรับสิทธิ์ได้ทุกวันพฤหัสบดีศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.
3.    สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่มียอดค่าใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 300 บาทต่อเดือนขึ้นไป
4.    รับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งประเภท DELUXE ในระบบปกติ สามารถอัพเกรดเป็นที่นั่ง PREMIUM ในระบบปกติได้ หรืออัพเกรดเป็นที่นั่ง DELUXE และ PREMIUM ในระบบ 3D ได้ รอบฉายราคา Movie Day , Morning , Late Night ไม่ร่วมรายการ
5.    รับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาที่ร่วมรายการ และระยะเวลากิจกรรมที่ระบุบนสื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น
6.    สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า AIS สามารถรับสิทธิ์ผ่านทางแอป myAIS หรือสแกน QR CODE บนสื่อประชาสัมพันธ์ 
7.    ลูกค้าสามารถนำ(รหัส)ที่ทำรายการผ่านช่องทาง ONLINE และนำ QR CODE ไปสแกนที่ตู้ KIOSK เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์
8.    ไม่สามารถใช้บริการสำหรับลูกค้าที่บันทึกภาพสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์ไว้ล่วงหน้า 
9.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.    ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ได้

สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ( ยกเว้น  Emprive’ Cineclub )