ร่วมฉลองส่งท้ายปี จำหน่าย แพ็กสุดคุ้ม SF x COKE SUPER SET ในราคาพิเศษ 999 บาท

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดโปรโมชัน
ร่วมฉลองส่งท้ายปี จำหน่าย แพ็กสุดคุ้ม SF x COKE SUPER SET ในราคาพิเศษ 999 บาท  

ช่องทางและระยะเวลาการจำหน่าย
ช่องทางการจำหน่าย : โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา, www.sfcinema.com และ SF Cinema Application

  • ช่องทางออนไลน์ (เฉพาะสมาชิก SF+)

-  บัตรชมภาพยนตร์ Deluxe 6 ที่นั่ง + น้ำอัดลม ขนาด  44 ออนซ์ จำนวน 5 แก้ว 
-  จำกัด 2,000 สิทธิ์  

  • โรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ

-  บัตรชมภาพยนตร์ Deluxe 5 ที่นั่ง + น้ำอัดลม ขนาด  44 ออนซ์ จำนวน 5 แก้ว
-  จำกัด 3,000 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน                    
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์                  
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

วิธีการซื้อ Package พิเศษ SF X COKE SUPER SET ผ่านช่องทางออนไลน์ (เฉพาะสมาชิก SF+)

  1. Log-in เข้าบัญชีสมาชิก SF+ ผ่าน www.sfcinema.com หรือ SF Cinema Application
  2. กดเมนู “สิทธิพิเศษ”
  3. เลือก “เพิ่มสิทธิ์สำหรับสมาชิก”
  4. เลือกซื้อ แพ็กเกจ SF X COKE SUPER SET  และทำการชำระเงิน 
  5. สิทธิ์ SF X COKE SUPER SET  จะถูกเพิ่มเข้าไปใน “สิทธิพิเศษ” ของบัตรสมาชิกทันที

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ SF X COKE SUPER SET (เฉพาะสมาชิก SF+) 
•    สมาชิก SF+ กดรับสิทธิ์ SF X COKE SUPER SET  ผ่านช่องทาง www.sfcinema.com/ SF Cinema Application และตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ
•    สามารถแลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe/Bench ทุกสาขา และที่นั่ง Premium สาขาเอส เอฟเวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์
•    สามารถแลกรับ น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์  ได้ที่จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
•    สมาชิกต้องยืนยันสิทธิ์ SF+ ด้วยตนเองในการแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ และ น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 
•    สิทธิพิเศษนี้ สำหรับที่นั่ง Deluxe ในโรงภาพยนตร์ปกติระบบปกติเท่านั้น สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Premium Seat โดยเพิ่มส่วนต่าง 20 บาทจากฐานราคาที่นั่ง Deluxe Seat , Upgrade ที่นั่งเป็น Prime Seat โดยเพิ่มส่วนต่าง 50 บาทจากฐานราคาที่นั่ง Deluxe (เพิ่ม 60 บาท สำหรับสาขาเซ็นทรัล นครราชสีมา) และ Upgrade ที่นั่งเป็น Executive Seat โดยเพิ่มส่วนต่าง 100 บาท จากฐานราคาที่นั่ง Deluxe Seat
•    สิทธิพิเศษนี้ สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็นระบบ Digital 3D ได้โดยเพิ่มเงินส่วนต่างตามแต่ละสาขากำหนด
•    สำหรับภาพยนตร์ Blockbuster เพิ่มส่วนต่าง 20 บาท สำหรับที่นั่ง Deluxe, Premium, Prime และเพิ่มส่วนต่าง 50 บาท สำหรับที่นั่ง  Executive
•    จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์
•    สามารถสะสม Reward จำนวนเรื่องการชมภาพยนตร์ได้
•    ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรือ ซื้อขายสิทธิ์ ให้บุคคลอื่นได้
•    ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดต่างๆหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
•    ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
•    ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการซื้อ Package พิเศษ SF X COKE SUPER SET ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ
สามารถซื้อได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ ในราคา 999 บาท 

รูปแบบ Package SF X COKE SUPER SET  ประกอบด้วย

  1. Jacket  1 ซอง
  2. คูปอง แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe จำนวน 5 ที่นั่ง
  3. คูปอง แลกรับน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ จำนวน 5 แก้ว 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ SF X COKE SUPER SET
o    สามารถแลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe/Bench ทุกสาขา และที่นั่ง Premium สาขาเอส เอฟเวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์
o    สามารถแลกรับ น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์  ได้ที่จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
o    สิทธิพิเศษนี้ สำหรับที่นั่ง Deluxe ในโรงภาพยนตร์ปกติระบบปกติเท่านั้น สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Premium Seat โดยเพิ่มส่วนต่าง 20 บาทจากฐานราคาที่นั่ง Deluxe Seat , Upgrade ที่นั่งเป็น Prime Seat โดยเพิ่มส่วนต่าง 50 บาทจากฐานราคาที่นั่ง Deluxe (เพิ่ม 60 บาท สำหรับสาขาเซ็นทรัล นครราชสีมา) และ Upgrade ที่นั่งเป็น Executive Seat โดยเพิ่มส่วนต่าง 100 บาท จากฐานราคาที่นั่ง Deluxe Seat
o    สิทธิพิเศษนี้ สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็นระบบ Digital 3D ได้โดยเพิ่มเงินส่วนต่างตามแต่ละสาขากำหนด
o    สำหรับภาพยนตร์ Blockbuster เพิ่มส่วนต่าง 20 บาท สำหรับที่นั่ง Deluxe, Premium, Prime และเพิ่มส่วนต่าง 50 บาท สำหรับที่นั่ง  Executive
o    จำกัดสิทธิ์รวม 3,000 สิทธิ์
o    ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรือ ซื้อขายสิทธิ์ ให้บุคคลอื่นได้
o    ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดต่างๆหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
o    ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
o    ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
o    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า