Line Jungle Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 เป็นต้นไป – จนกว่าสินค้าจะหมด
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
Line Jungle Combo Set
ประกอบด้วย : ถังป็อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ + TUMBLER ขนาด 22 ออนซ์ จำนวน1 แก้ว (มี 2 แบบให้เลือกสะสม)

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 เป็นต้นไป – จนกว่าสินค้าจะหมด

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา