Khunphan 3 Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - จนกว่าสินค้าจะหมด
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

สินค้าโปรโมชัน
Khunphan 3 Combo Set
ประกอบด้วย : Paper Bucket 85 OZ. พร้อมกระบอกน้ำ ขนาด 32 OZ. ราคา 299 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - จนกว่าสินค้าจะหมด

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ