Detective Conan The Movie 26 Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

สินค้าโปรโมชัน
Detective Conan The Movie 26 Combo Set : ราคา 389 บาท
ประกอบด้วย : ป๊อบคอร์นขนาด 85 ออนซ์ จำนวน 1 ถัง, เครื่องดื่มขนาด 22 ออนซ์ จำนวน 1 แก้ว ,พวงกุญแจ จำนวน 1 ชิ้น

ระยะเวลาจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของจะหมด)

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub