Fast & Furious X Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
Fast & Furious X Combo Set มี 2 แบบให้เลือกสะสม ดังนี้

•     SET 1  Bucket With Hard Tyre Combo Set  
       ประกอบด้วย : 
POPCORN BUCKET 130 Oz. จำนวน 1 ถัง, CUP IML 44 Oz. จำนวน 1 แก้ว ราคา 369 บาท             
•     SET 2 Oil Dum Combo Set
       ประกอบด้วย : 
BUCKET IML 85 Oz. จำนวน 1 ถัง, OIL DUM CUP 44 Oz. จำนวน 1 แก้ว ราคา 369 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub