ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “THE LITTLE MERMAID” ทุก 2 ที่นั่ง แลกรับ Postcard ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

รายละเอียดโปรโมชัน
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “THE LITTLE MERMAID” ทุก 2 ที่นั่ง แลกรับ Postcard ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ จำนวน 1 ใบ มูลค่า 59 บาท มีให้สะสมถึง 3 แบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 4,000 ชุด
  • สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 จำนวน 3,000 ชุด
  • สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 จำนวน 2,000 ชุด


ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•    สามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง THE LITTLE MERMAID จำนวน 2 ใบ มาแสดงเพื่อรับ Postcard ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ จำนวน 1 ใบ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของพรีเมียมจะหมด)
•    สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
•    สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการแลกรับของพรีเมี่ยมอื่นๆ ได้อีก
•    บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ 
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ