สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง THE LITTLE MERMAID โรงภาพยนตร์ ระบบฉาย 3D Cinema ทุก 2 ที่นั่ง รับ Mini Poster

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)
จำนวนสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขา

รายละเอียดโปรโมชัน
สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง THE LITTLE MERMAID โรงภาพยนตร์ ระบบฉาย 3D Cinema ทุก 2 ที่นั่ง รับ Mini Poster ขนาด 13 x 19 นิ้ว ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ มูลค่า 129 บาท (เฉพาะ 3,000 สิทธิ์แรก)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•    สามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง THE LITTLE MERMAID โรงภาพยนตร์ ระบบฉาย 3D Cinema 2 ใบ และ บัตรสมาชิก SF+ 1 ใบ  มาแสดงเพื่อรับ Mini Poster ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 1 ใบ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของพรีเมียมจะหมด)
•    สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
•    สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการแลกรับของพรีเมี่ยมอื่นๆ ได้อีก
•    บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ 
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เฉพาะ สาขาที่ร่วมรายการ