สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง THE LITTLE MERMAID ที่นั่ง FIRST CLASS และ THE BED ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ DISNEY | RAVIPA THE LITTLE MERMAID SILVER ARIEL & FLOUNDER NECKLACE ลิขสิทธิ์แท้

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 
สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง THE LITTLE MERMAID ที่นั่ง FIRST CLASS และ THE BED ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ DISNEY | RAVIPA THE LITTLE MERMAID SILVER ARIEL & FLOUNDER NECKLACE ลิขสิทธิ์แท้ มูลค่ารางวัลละ 3,490 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 17,450 บาท

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

ช่องทางการร่วมกิจกรรม
ช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

  • ออนไลน์ (www.sfcinema.com หรือ SF Cinema Application)
  • ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ (Kiosk)

ประกาศและรับรางวัล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
โรงภาพยนตร์ เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ เอ็มโพเรียม
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล พระราม 9
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ภูเก็ต
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล พัทยา

-----------------------------------------
กิจกรรมที่ 2  
สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ THE LITTLE MERMAID ระบบ 3D ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ DISNEY | RAVIPA THE LITTLE MERMAID TUMBLER LIMITED EDITION ขนาด 16 OZ. มูลค่ารางวัลละ 890 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 89,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

ช่องทางการร่วมกิจกรรม
ช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

  • ออนไลน์ (www.sfcinema.com หรือ SF Cinema Application)
  • ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ (Kiosk)

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ที่มีรอบฉายภาพยนตร์ในระบบ 3D

ประกาศและรับรางวัล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงื่อนไขการลุ้นรับของรางวัล
-    บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง ต่อ 1  สิทธิ์
-    สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
-    สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 รายชื่อ  ต่อ 1 การทำรายการซื้อ
-    ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน
-    ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ภายใต้ระยะเวลาที่กิจกรรมนั้นกำหนด เท่านั้น 
-    สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์การรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีทุกกรณี
-    บริษัทฯ จะทำการสุ่มผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกฎิกา และประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนเว็บไซต์ www.sfcinema.com ตามระยะเวลาที่กำหนด เท่านั้น
-    ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
-    คำตัดสินและดุลยพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี
-    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
-    การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรม
1. ลูกค้าจะต้องทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ตามเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม และ ผ่านช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น
2. ตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขการลุ้นรับของรางวัลและยอมรับเงื่อนไขเพื่อกรอกแบบฟอร์มตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
-    สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทาง Application ลูกค้าจะต้อง กดปุ่ม “เข้าร่วม” เพื่อยืนยันสิทธิ์และเข้าถึงหน้าข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
หมายเหตุ : กรณีลูกค้ากดปุ่ม “ยกเลิก” จะไม่สามารถเข้าถึงหน้าการลงทะเบียนได้อีกในภายหลัง
-    สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทาง Website ลูกค้าจะต้องสแกน QR Code และ กรอก Booking Code เพื่อยืนยันสิทธิ์และเข้าถึงหน้า ข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
-    สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทางตู้จำหน่ายบัตรอัตโนมัติ Kiosk ลูกค้าจะต้องสแกน QR Code เพื่อยืนยันสิทธิ์และเข้าถึงหน้าข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
หมายเหตุ : ลูกค้าจะต้องทำการสแกนภายในระยะเวลา 1 นาที หากเลยเวลาระบบจะกลับสู่หน้าหลัก และจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าการลงทะเบียนได้อีกในภายหลัง
3. ตรวจสอบข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พร้อมกดปุ่ม ยืนยัน
4. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล ลงบนแบบฟอร์มที่แสดงหลังจบธุรกรรมเพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล RAVIPA
•    ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ www.sfcinema.com
•    ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล promotion@sfcinema.com เท่านั้น หากแจ้งยืนยันสิทธิ์ทางอีเมลอื่นจะถือว่าสละสิทธิ์
           o    ระบุหัวข้ออีเมลยืนยันการรับรางวัลภาพยนตร์ DISNEY | RAVIPA THE LITTLE MERMAID SILVER ARIEL & FLOUNDER NECKLACE หรือ DISNEY | RAVIPA THE LITTLE MERMAID TUMBLER LIMITED EDITION
           o    ชื่อ-นามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์
           o    ระบุแจ้งสาขาโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่สะดวกไปรับของรางวัล
•    ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และ สำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ และบัตรสมาชิก SF+ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
•    ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน และ ข้อมูลของสมาชิก SF+ เท่านั้น
•    ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องจ่ายค่าภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัลให้กับทางบริษัทฯ
•    ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 
•    ผู้โชคดียินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
•    ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด