SF+ COLLECTIBLE TICKET : The Little Mermaid

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 (หรือจนกว่าของจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขา

รายละเอียดโปรโมชัน
สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “The Little Mermaid” ทุกที่นั่ง รับทันที Collectible Ticket ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ มูลค่า 159 บาท จำนวนทั้งหมด 5,000 ใบ ( 1 รอบ / 1 ใบ / 1 สมาชิก )

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 (หรือจนกว่าของจะหมด)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.    แสดงบัตรชมภาพยนตร์ The Little Mermaid ที่ซื้อผ่านบัตรสมาชิก SF+ 1 ใบ พร้อมบัตรสมาชิก SF+ เพื่อรับ SF+ COLLECTIBLE TICKET ลิขสิทธิ์แท้ จำนวน 1 ใบ (วิธีการแจกเป็นแบบสุ่ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบ)
2.    สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
3.    สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการแลกรับของพรีเมียมอื่นๆ ได้อีก
4.    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา