สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Kbank ใช้คะแนน K Point 1,500 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ หรือใช้คะแนน K Point 950 คะแนน แลก Combo Set Size M

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดโปรโมชันที่ 1
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Kbank ใช้คะแนน K Point 1,500 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ ประเภท Deluxe Seat จำนวน 1 ที่นั่ง ผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ที่จุดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema หรือตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ (Kiosk) / Website และ SF Cinema Application 
จำนวนสิทธิ์ : 12,053 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.    สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KBANK ใช้คะแนน K Point 1,500 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ที่จุดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema และสามารถใช้ได้ที่ Kiosk Express Ticketing, SF Website และ SF Application ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ยกเว้นสาขา Emprive Cineclub
2.    ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2568 ตลอดระยะเวลาการขาย
3.    สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท 
4.    สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่อ Upgrade ที่นั่งได้
5.    ภาพยนตร์ MEGA BLOCKBUSTER ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากราคาฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์โดยตรง โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์นั้นๆ เริ่มเต้นที่ 20 บาท ตามแต่ละประเภทที่นั่ง
6.    ธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.    กิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
8.    ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
9.    ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
10.    กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย สอบถามโทร 02-888-8888

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub

------------------------------------------------
รายละเอียดโปรโมชันที่ 2
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KBANK ใช้คะแนน K Point 950 คะแนน แลก Combo Set Size M โดยแสดง QR CODE ผ่าน Application KPLUS 
จำนวนสิทธิ์ : 4,664 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน          
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568
   
เงื่อนไขโปรโมชัน 
1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KBANK ที่ใช้บริการผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ณ โรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา โดยแลกคะแนนสำหรับ Combo set size M ผ่าน KBANK เท่านั้น
2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568
3.  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท 
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
6. ธนาคารกสิการไทยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย สอบถามโทร 02-888-8888

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา