ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566

<< ประกาศรายชื่อผู้โชคดี >>

รายละเอียดโปรโมชัน
สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “Blue Beetle” ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับรางวัล Funko Vinyl Figure Blue Beetle มูลค่ารางวัลละ 600 บาท จำนวน 48 รางวัล รวมมูลค่า 28,800 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566

<< ประกาศรางวัล >>  (วันที่ 8 กันยายน 2566)
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Funko Vinyl Figure Blue Beetle มูลค่ารางวัลละ 600 บาท จำนวน 48 รางวัล

1. PAPHICHAYA xxxxx 082-xxx-x296
2. Mr. Pakkaphon xxxxx 097-xxx-x159
3. Nathanon xxxxx 063-xxx-x683
4. Chanachon xxxxx 061-xxx-x361
5. Apiwit xxxxx 082-xxx-x353
6. Naruenat xxxxx 064-xxx-x399
7. Cherprang xxxxx 090-xxx-x757
8. Miss Issaraporn xxxxx 084-xxx-x501
9. Apichet xxxxx 089-xxx-x734
10. Mrs. Onauma xxxxx 086-xxx-x754
11. Mr. Patipan xxxxx 093-xxx-x103
12. Miss Aemon xxxxx 092-xxx-x599
13. Miss Nutcha xxxxx 064-xxx-x718
14. pahttida xxxxx 065-xxx-x748
15. Akepisit xxxxx 062-xxx-x987
16. Chanon xxxxx 096-xxx-x748
17. สิทธิพงษ์ xxxxx 082-xxx-x640
18. Thanat xxxxx 092-xxx-x272
19. Ruengdech xxxxx 093-xxx-x541
20. Siwa xxxxx 082-xxx-x718
21. Surasak xxxxx 084-xxx-x622
22. phongthon xxxxx 082-xxx-x231
23. Wachirawit xxxxx 096-xxx-x720
24. Sorawat xxxxx 081-xxx-x324
25. Teerapat xxxxx 095-xxx-x611
26. A-disak xxxxx 095-xxx-x634
27. Natpapatsorn xxxxx 061-xxx-x142
28. tanchanit xxxxx 063-xxx-x386
29. piti xxxxx 081-xxx-x650
30. Phongsathon xxxxx 099-xxx-x892
31. Thirasak xxxxx 061-xxx-x806
32. Netchanok xxxxx 096-xxx-x159
33. Glen xxxxx 092-xxx-x147
34. Miss Lamai xxxxx 062-xxx-x596
35. Sarisa xxxxx 090-xxx-x020
36. Chiraphat xxxxx 082-xxx-x817
37. Mr. Thanapol xxxxx 088-xxx-x344
38. Miss Rathitaya xxxxx 095-xxx-x423
39. Tanwa xxxxx 090-xxx-x393
40. Jirachot xxxxx 063-xxx-x060
41. Prathana xxxxx 062-xxx-x410
42. Sitthisak xxxxx 088-xxx-x548
43. กฤติธี xxxxx 095-xxx-x550
44. Mr. Suwit xxxxx 061-xxx-x945
45. Punnathat xxxxx 081-xxx-x555
46. ณัฐ xxxxx 080-xxx-x898
47. Adisak xxxxx 095-xxx-x850
48. Wannisa xxxxx 081-xxx-x383


เงื่อนไขการรับของรางวัล
-    ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล promotion@sfcinema.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายรับของรางวัล
-    ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 หากเกินจากวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
-    กรณีที่ของรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีต้องชำระภาษีห้ก ณ ที่จ่าย 5% 
-    ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
-    ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน และ ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกในระบบ โดยตรวจสอบสิทธิ์ จาก การประกาศผลเว็บไซต์ www.sfcinema.com
-    ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบ
-    หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
-    การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ 
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา