ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “A Haunting in Venice” ทุก 2 ที่นั่ง แลกรับ Postcard ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)
จำนวนสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขา

รายละเอียดโปรโมชัน
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “A Haunting in Venice” ทุก 2 ที่นั่ง แลกรับ Postcard ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ จำนวน 1 ใบ มูลค่า 59 บาท (จำนวน 2,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•    สามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง A Haunting in Venice จำนวน 2 ที่นั่ง มาแสดงเพื่อรับ Postcard ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ จำนวน 1 ใบ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของพรีเมียมจะหมด)
•    ขอสวนสิทธิ์ บัตรชมภาพยนตร์กลุ่ม Complimentary ฟรี ไม่ร่วมรายการทุกกรณี
•    ขอสงวนสิทธิ์ การรับสิทธิ์ดังกล่าว โดยใช้หลักการ First Comes, First Serves สำหรับลูกค้าที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเท่านั้น
•    สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
•    สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการแลกรับของพรีเมี่ยมอื่นๆ ได้อีก
•    บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ 
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา