สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Rabbit Line Pay ซื้อ Combo Set Size M ราคาพิเศษ  80 บาท ที่ Rabbit Line Pay

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
จำนวนสิทธิ์
น้อย

รายละเอียดโปรโมชัน
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Rabbit Line Pay ซื้อ Combo Set Size M ราคาพิเศษ  80 บาท ที่ Rabbit Line Pay
จำนวน 30,000 สิทธิ์ เท่านั้น 

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขโปรโมชัน    
1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Rabbit Line Pay ซื้อ Combo Set Size M เฉพาะซื้อที่ Rabbit LINE Pay เมนู “ตั๋วภาพยนตร์” (Movie Tickets) เท่านั้น
2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
5. บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
6. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-026-3779 ทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น.

สาขาที่ร่วมรายการ     
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา