Not Friends Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
Not Friends Combo Set   จำหน่าย ราคา 339 บาท ประกอบด้วย 

  • CUP 32 OZ. พร้อมน้ำอัดลม จำนวน 1 แก้ว
  • POPCORN ขนาด 46 OZ. จำนวน 1 ถัง


ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ