AIS Movie 120 Baht Promotion

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 30 ธันวาคม 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น                   
ลูกค้า AIS ชมภาพยนตร์ในราคาเพียง 120 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ (ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
                   - ลูกค้าเอไอไอเอส รับสิทธิ์ได้ 1 ที่นั่ง / เดือน
                   - ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับสิทธิ์ดูหนังที่นั่งละ 120 บาท 2 ที่นั่ง/เดือน (ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ 2 ครั้ง)
จำนวนสิทธิ์ : 5,000 ที่นั่ง/วัน (ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ระยะเวลาโปรโมชั่น                            
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 30 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์
1.  สำหรับลูกค้า AIS รายบุคคลเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ใช้คะแนนแลกส่วนลดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ต่อเมื่อกดรับ SMS ยืนยันที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
2.  สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่มียอดค่าใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 300 บาทต่อเดือนขึ้นไป
3.  สามารถรับสิทธิ์ได้ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.
4.  สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข /  1 สิทธิ์  / 1 เดือน
5.  ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด 1 หมายเลข เซเรเนด รับสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / เดือน และลูกค้าเอไอเอส รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง / เดือน
6.  จำนวนจำกัด 5,000 ที่นั่ง/วัน 
7.  สามารถใช้สิทธิ์ได้กับที่นั่งประเภท Deluxe ทุกสาขา ในระบบปกติ
8.  สามารถอัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium ในระบบปกติได้ หรืออัพเกรดเป็นที่นั่ง Deluxe และ Premium ในระบบ 3D ได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มตามจริง
9.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

สาขาที่เข้าร่วมรายการ     
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub)