ใช้แลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWORDS ทุก 1,099 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe 1 ที่นั่ง ผ่านเครื่อง EDC

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดโปรโมชัน
ใช้แลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWORDS ทุก 1,099 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe 1 ที่นั่ง ผ่านเครื่อง EDC
จำนวนโควต้า : ที่นั่ง Deluxe Seat จำนวน 39,000 ที่นั่ง

ระยะเวลาโปรโมชัน        
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขโปรโมชัน    
1.    ลูกค้าต้องแสดงบัตรเครดิต KTC ที่ จุดแลกรับโปรโมชั่นก่อนรับบริการทุกครั้งเพื่อแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC
2.    1,099 คะแนน = ที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง ระบบ Digital 2D  สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ในระบบ Digital 2D ที่นั่ง Deluxe Seat สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรด เป็นที่นั่ง Premium และ Prime และระบบ 3D ได้ โดยทางลูกค้าจะต้องเพิ่มส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ตามฐานราคาบัตรในวันนั้นๆของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง
3.    ต้องแลกคะแนนสะสม 1,099 คะแนน เท่านั้น ไม่มีการใช้คะแนนบางส่วน
4.    สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Emprive’ Cineclub
5.    คะแนนไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
6.    ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7.    สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
8.    กรณีลูกค้าต้องการเข้าชมภาพยนตร์ ประเภท Mega Blockbuster ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากราคาฐานราคาบัตรในวันนั้นๆของแต่ละโรงภาพยนตร์โดยตรง โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์นั้นๆ เริ่มต้นที่ 20 บาท ตามแต่ละประเภทที่นั่ง
9.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
10.    คะแนนสะสม Forever Rewards จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนที่กำหนด
11.    รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกและบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
12.    บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์ของร้านค้า
13.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14.    ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูล การแลกคะแนน เพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร.02-123-5000

สาขาที่ร่วมรายการ   
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา