สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB Platinum และ JCB Ultimate รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe ระบบ Digital 2D ราคาพิเศษเพียง 99 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567    

รายละเอียดโปรโมชัน       
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB Platinum และ JCB Ultimate รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe ระบบ Digital 2D ราคาพิเศษเพียง 99 บาท 
โควต้าที่นั่ง Deluxe จำนวน 9,600 ที่นั่ง (จำกัด 800 ที่นั่ง/เดือน) 

ระยะเวลาโปรโมชัน            
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567    
 
เงื่อนไขโปรโมชัน
1.  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB Platinum และ JCB Ultimate ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
2.  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe ระบบ Digital 2D ในราคาพิเศษเพียง 99 บาท โดยสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรด เป็นที่นั่ง Premium, Prime และระบบ 3 มิติ ได้ที่ SF Cinema ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น  Emprive' CineClub 
3.  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ SF WORLD CINEMA Central World และโรงภาพยนตร์ Zigma Cinestadium ทุกสาขาสำหรับที่นั่ง Premium เริ่มต้นราคาพิเศษเพียง 119 บาท โดยสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรด เป็นที่นั่ง Prime และระบบ 3 มิติได้
4.  สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Express Ticketing) ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่ร่วมรายการ 
5.  จำกัด 2 ที่นั่ง / หมายเลขบัตรเครดิต / เดือน โดยการจัดสรรสิทธิ์จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังของการใช้สิทธิ์ (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้ครั้งละ 1 หรือ 2 ที่นั่งต่อครั้ง)
6.  จำกัดจำนวนสิทธิ์ที่ 800 ที่นั่ง / เดือน / รวมทุกสาขา หรือ 9,600 ที่นั่ง / ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน / รวมทุกสาขา
7.  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
8.  รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นไปตามที่ JCB และ SF Cinema กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษดังกล่าว

สาขาที่ร่วมรายการ        
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น Emprive' CineClub