ใช้คะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส 1,800 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ Premium Seat 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดโปรโมชัน     
ใช้คะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส 1,800 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ Premium Seat 1 ที่นั่ง
โควต้า : Premium Seat จำนวน 12,000 สิทธิ์       

ระยะเวลาโปรโมชัน        
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567    

เงื่อนไขโปรโมชัน               
1.    สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เท่านั้น (บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ บัตรคอร์ปอเรทการ์ด) เท่านั้น โดยแลกคะแนนผ่าน E-coupon บน Application U-Choose เท่านั้น
2.    สามารถใช้คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 1,800 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ Premium Seat 1 ที่นั่ง
3.    ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
4.    สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Emprive’ Cineclub
5.    ผู้ใช้สิทธิ์ต้องดาวน์โหลด U-CHOOSE Application และลงทะเบียนใช้งานเพื่อร่วมรายการ รับสิทธิ์ดาวน์โหลด E-Coupon เท่านั้น
6.    สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทุกวัน การกดรับ E-Coupon 1 ครั้ง คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัตรทันทีตามจำนวนของ E-Coupon นั้นๆ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
7.    กรุณากดรับสิทธิ์ E-Coupon บนมือถือ ณ จุดขาย ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินเท่านั้นคูปอง มีอายุ 60 นาที หลังจากแลกคะแนน พร้อมแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่กดยืนยันการใช้สิทธิ์บนมือถือ และใช้รหัสดังกล่าวเป็นส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน
8.    E-Coupon ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
9.    E-Coupon มีมูลค่าและเงื่นไขตามที่ร้านค้ากำหนด สามารถนำไปใช้แทนเงินสด หรือแลกเป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้า/บริการกับผู้ออก E-Coupon นั้นๆ และไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้
10.    โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามการแลกคะแนนเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2646 3555 โดยทาง Call Center จะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
11.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด


สาขาที่ร่วมรายการ  
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Emprive’ Cineclub