ใช้คะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส 899 คะแนน แลกรับ Combo Set Size M จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดโปรโมชัน    
ใช้คะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส 899 คะแนน แลกรับ Combo Set Size M จำนวน 1 ชุด
โควต้า : Combo Set Size M จำนวน 10,000 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน        
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขโปรโมชัน               
1.    สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เท่านั้น (บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ บัตรคอร์ปอเรทการ์ด) เท่านั้น โดยแลกคะแนนผ่าน E-coupon บน Application U-Choose เท่านั้น
2.    สามารถใช้คะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส 899 คะแนน แลกรับ Combo Set Size M ได้ 1 ชุด
3.    ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
4.    สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา 
5.    ผู้ใช้สิทธิ์ต้องดาวน์โหลด U-CHOOSE Application และลงทะเบียนใช้งานเพื่อร่วมรายการ รับสิทธิ์ดาวน์โหลด E-Coupon เท่านั้น
6.    สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทุกวัน การกดรับ E-Coupon 1 ครั้ง คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัตรทันทีตามจำนวนของ E-Coupon นั้นๆ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
7.    กรุณากดรับสิทธิ์ E-Coupon บนมือถือ ณ จุดขาย ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินเท่านั้นคูปอง มีอายุ 60 นาที หลังจากแลกคะแนน พร้อมแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่กดยืนยันการใช้สิทธิ์บนมือถือ และใช้รหัสดังกล่าวเป็นส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน
8.    E-Coupon ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
9.    E-Coupon มีมูลค่าและเงื่นไขตามที่ร้านค้ากำหนด สามารถนำไปใช้แทนเงินสด หรือแลกเป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้า/บริการกับผู้ออก E-Coupon นั้นๆ และไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้
10.    โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามการแลกคะแนนเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2646 3555 โดยทาง Call Center จะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
11.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

สาขาที่ร่วมรายการ     
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา