สิทธิพิเศษของลูกค้าบัตรเดบิต Kmy, Journey แลกซื้อ Popcorn Take Away Size XL ในราคา 85 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดโปรโมชัน    
สิทธิพิเศษของลูกค้าบัตรเดบิต Kmy, Journey แลกซื้อ Popcorn Take Away Size XL ในราคา 85 บาท
จำนวนสิทธิ์ : 6,093 สิทธิ์ 
บัตรที่เข้าร่วมรายการ :  เฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตร K-Bank Debit Card ของธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชัน                
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.    สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สามารถแลกซื้อ Popcorn Ziplock Size XL Take Away (85 ออนซ์) 1 ถุง มูลค่า 85 บาท (ปกติราคา 170 บาท) ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา
2.    จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน ตลอดรายการ (จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม)
3.    แสดงบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทยที่ร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ แล้วนำคูปองไปแลกซื้อที่จุดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มของโรงภาพยนตร์
4.    สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)
5.    สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
6.    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
7.    ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการให้บริการทั้งสิ้น
8.    ธนาคาร และ SF Cinema ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ SF Cinema เป็นที่สุด
9.    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ K-Contact Center โทร 02-888-8888 กด 823 หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลด กรุณาติดต่อ SF Smart Call โทร. 1349
 
สาขาที่ร่วมรายการ        
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา